2-ročné členstvo v klube zákazníkov Club 5*

2-ročné členstvo v klube zákazníkov Club 5*